Lidmaatschap

Home » Coöperatie » Lidmaatschap

Het lidmaatschap is voorbehouden aan natuurlijke personen met een  agrarisch bedrijf. De leden leveren mest en/of coproducten aan de biogasinstallatie. Alle mest wordt 100% verwerkt. Hierdoor kunnen de leden voldoen aan de bepalingen van de verplichte mestverwerking en eventueel ook VVO’s afsluiten. Belangrijke uitgangspunten zijn zekerheid van mestafzet en flexibiliteit met betrekking tot wijzigingen in de bedrijfsomstandigheden in combinatie met biogasproductie.

Er is (beperkt) ruimte voor nieuwe leden. Bent u geïnteresseerd in het lidmaatschap, dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden of zich melden via leden@agrogas.nl en vragen naar de voorwaarden.