Doelstelling

Home » Coöperatie » Doelstelling

De coöperatie AGroGas u.a. is op 8 augustus 2017 opgericht voor de realisatie van één of meer biogasinstallaties met verantwoorde mineralenverwerking in de Achterhoek. De coöperatie telt momenteel circa 80 leden, waarvan het overgrote deel eigenaar of mede-eigenaar van een agrarische onderneming in de Achterhoek en Liemers is. Het ledenbestand is een goede afspiegeling van de diverse agrarische bedrijfstakken in de Achterhoek.

De activiteiten van de coöperatie zijn momenteel gericht op de voorbereiding van een biogasinstallatie met volledige digestaatverwerking in de gemeente Oude IJsselstreek.