Installatie Varsseveld

Home » Installatie Varsseveld

De coöperatie AGroGas u.a. is initiatiefnemer van de bouw van een biogasinstallatie voor de productie van Groen Gas en volledige verwerking van het digestaat op bedrijventerrein Hofskamp Oost in Varsseveld. Deze installatie zal jaarlijks 8,5 miljoen kubieke meter Groen Gas gaan leveren aan het aardgasnet en kan ruim 5.000 huishoudens voorzien van gas. Groen Gas is de benaming voor biogas dat is schoongemaakt en na opwerking dezelfde eigenschappen heeft als (Gronings) aardgas.

De installatie past –hetzij als mestbehandelaar, hetzij als verwerker – in de regelgeving voor de verplichte mestverwerking. Mest van melkvee, varkens, geiten en kippen wordt vergist, waarbij biogas ontstaat. Naast mest worden ook andere energierijke producten toegevoegd, zoals berm- en natuurgras. Biogas bestaat voor ongeveer 60% uit methaan (CH4) en 40% is koolzuurgas (CO2). Door het koolzuurgas af te scheiden van het methaan wordt een gaskwaliteit verkregen die gelijk is aan aardgas en kan het veilig en betrouwbaar op het gasnet worden ingevoed. De uitgegiste biomassa wordt geheel gehygiëniseerd en gescheiden in een dikke en een dunne fractie. De dikke fractie wordt ingedroogd en de dunne fractie verder bewerkt door onttrekking van water. De gedroogde dikke fractie met daarin het fosfaat is exportwaardig en kan volledig buiten Nederland worden afgezet.

Inmiddels zijn voor het project op Hofskamp Oost alle noodzakelijke vergunningen afgegeven.